Informatie over en een veilig bedrijventerrein tijdens de coronacrisis

Dat de wereld er zo anders uitziet na afgelopen week had niemand voor mogelijk gehouden. De impact is enorm en voor veel ondernemers nog niet eens goed te overzien.

Informatie maatregelenpakket ondernemers

U bent de afgelopen week waarschijnlijk overladen met informatie. Wij kunnen ons goed voorstellen dat deze informatie, naast het ondernemerschap, veel en onoverzichtelijk is, waardoor u met vragen blijft zitten die onbeantwoord blijven. De Ondernemersvereniging Voorschoten wil de ondernemers van Voorschoten helpen bij het vinden van de antwoorden of hen in contact brengen met iemand die antwoorden weet of weet waar de antwoorden te vinden zijn. Wij adviseren u daarom de website van de Ondernemersvereniging Voorschoten te raadplegen, ook ondernemers die geen lid zijn van de ondernemersvereniging Voorschoten kunnen daar terecht!

Veilig Bedrijventerrein Dobbewijk

Uw BIZ Vereniging Dobbewijk zal zich de komende periode extra richten op het waarborgen van uw veiligheid op het bedrijventerrein Dobbewijk. De komende tijd zullen mogelijk panden minder bezet zijn dan anders, door thuiswerken of het wegvallen van klandizie. Maar wanneer bedrijvigheid wegvalt, zien anderen daar kansen in. Wij hebben inmiddels van andere bedrijventerreinen in de regio gehoord over meerdere (pogingen tot) inbraken. De politie heeft al aangegeven aan dit soort meldingen geen prioriteit te geven. Wij betreuren deze beslissing, maar meer nog het feit dat dit naar buiten is gebracht. Helaas zullen we dus ook met die realiteit moeten leven de komende periode. Onze parkmanager Raïssa Koppenol zal wekelijks de buitenruimte inspecteren en ondernemers aanspreken op situaties die uitnodigen tot criminaliteit.

Daarnaast kunt u als ondernemer ook bijdragen aan een veilig bedrijventerrein door het op orde houden/brengen van uw beveiliging, goederen en materialen te verwijderen uit de openbare ruimte, uw pand goed af te sluiten en het aanbrengen van gevelverlichting (of te controleren of deze nog werkzaam is).

Let daarnaast op insluipers. Zorg dat (overhead)deuren niet onbewaakt open staan en hou een oogje in het zijl bij uw buren. Mocht u een verdachte situatie tegenkomen meld dit dan bij onze parkmanager Raïssa Koppenol, plaats het incident direct op de “incidenten WhatsApp” en bel toch de politie.

Incidenten WhatsApp Dobbewijk

Bent u nog niet aangemeld voor de incidenten WhatsApp? Stuurt u dan een WhatsApp bericht naar onze parkmanager (o.v.v. Dobbewijk alert). Zij zorgt ervoor dat u deelnemer wordt van de groep. Let wel: de incidenten WhatsApp mag slechts alleen gebruikt worden om ondernemers te alarmeren bij incidenten.

Contact

Wilt u in contact komen met ondernemers om te helpen, danwel voor een vriendelijk gebaar, dan kunt u ten alle tijden contact opnemen met het secretariaat Daphne Nieuwenhuis. Uiteraard blijven wij ook bereikbaar voor andere zaken!

Wij wensen u veel sterkte de komende tijd, maar bovenal veel gezondheid!

Het bestuur:
Mark van Rooyen, Coen den Hollander, Jeroen Lammertink, Patricia Hamers

Parkmanager Secretariaat BIZ Vereniging Dobbewijk
Raïssa Koppenol Daphne Nieuwenhuis
raissa@parktrust.nl info@ondernemersdobbewijk.nl
06-57541775 06-20478865