Kwantitafief onderzoek bedrijventerreinen 071

Kwantitatief onderzoek bedrijventerreinen regio 071
1 oktober 2018 Daphne Nieuwenhuis

Bedrijventerreinenstrategie ook op Dobbewijk van toepassing

Economie071 werkt aan een bedrijventerreinenstrategie. Dit om onze bedrijventerreinen – goed voor circa 35% van onze werkgelegenheid – zo vitaal mogelijk te houden en onze bedrijven te faciliteren. Het faciliteren van bedrijven en uitbreidingswensen is in onze regio echter geen vanzelfsprekendheid. Gelet op het beperkte aanbod aan bedrijfskavels, maar ook op de druk vanuit andere functies op schaarse grond, zijn we genoodzaakt om scherpe keuzes te maken.

De STEC Groep analyseert onze bedrijventerreinen, onze regionale economie en strategische opties voor de toekomst. Keuzes die we de komende tijd moeten maken gaan over:

  • het maximaal inzetten van de bestaande voorraad;
  • het faciliteren van de groei van onze zittende ondernemers;
  • het op een verantwoorde wijze uitgeven van de resterende bedrijfskavels;
  • zoeken naar een balans tussen verkleuring (met andere functies) en reguliere bedrijventerreinen;
  • de verdere groei van het Life Sciences Cluster op het BioScience Park;
  • verduurzaming op bedrijventerreinen.

Op deze thema’s heeft STEC Groep een nadere analyse uitgevoerd. Inmiddels zijn er diverse discussie avonden gevoerd over deze analyse, via gerichte stellingen. Ook de BIZ vereniging Dobbewijk is bij deze discussieavonden aanwezig en zal de belangen van bedrijventerrein Dobbewijk daarin vertegenwoordigen.