Bescherm onze bedrijventerreinen

In de Leidse regio (inclusief Katwijk) bestaat een groot tekort aan bedrijventerreinen. Dat is wat ons betreft zorgelijk, omdat er in onze regio een grote nadruk ligt op nieuwbouw van woningen, zonder tegelijkertijd extra werkplekken te creëren. Daardoor zullen de congestie en pendel in onze regio nog verder toenemen. Met alle maatschappelijke, economische en ecologische (CO2 uitstoot) gevolgen van dien.

door Frank ten Have, voorzitter Ondernemersvereniging Voorschoten

De begin dit jaar gepresenteerde nieuwe regionale bedrijventerreinenstrategie biedt wat ons betreft bescherming tegen (verdere) transformatie van bedrijventerreinen naar woonwijken. Die is hard nodig. Niet alleen moeten we de ruimte die we hebben voor bedrijven behouden, er is zelfs sterk behoefte aan vele hectares uitbreiding. Die zien we niet snel tot stand komen in onze regio die over weinig ruimte beschikt. Daarom zullen we niet zozeer moeten inzetten op nieuwe ruimte, maar op het zo goed mogelijk behouden én optimaal benutten van de al beschikbare ruimte. Dat betekent dus herontwikkeling en meer vierkante en kubieke meters bebouwing op de beschikbare ruimte. In Voorschoten bijvoorbeeld kunnen op de Dobbewijk oude gebouwen en hallen worden gesloopt en nieuwe worden gebouwd waarbij de ruimte beter en efficiënter wordt gebruikt.

Daarnaast moeten wij erg zuinig zijn op kleine bedrijven(terreinen) van minder dan een hectare die niet onder het regiem van de bedrijventerreinenstrategie vallen. Zeker waar de bedrijvigheid goed ingepast is in de bestaande omgeving. Ook die gebieden moeten niet getransformeerd worden naar woningbouwlocaties. Voor Voorschoten pleiten wij dan ook voor bijvoorbeeld een ruimtelijke visie op het gebied Hofweg (voormalig Rijksweg 11 tracé), waarin dat voor bedrijven behouden blijft, zodat bedrijven hierover duidelijkheid krijgen en in staat worden gesteld verbeteringen van het gebied voor ondernemers en de bedrijvigheid in het algemeen te realiseren.

OVV-voorzitter Frank ten Have: Bescherm onze bedrijventerreinen ten behoeve van de eigen bedrijvigheid. (Foto: PR)