BIZ Dobbewijk

Een BIZ, een afgebakend gebied, maakt het mogelijk voor ondernemers om gezamenlijk te investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving, waarbij alle ondernemers meebetalen. De gemeente stelt hiervoor een heffing in en keert de opbrengst uit aan de vereniging die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert. De activiteiten van een BIZ zijn aanvullend op die van de gemeente.

kaart BIZ grens Dobbewijk (animatie)

BIZ Dobbewijk
In 2015 is gestart met een inventarisatie onder de ondernemers op bedrijventerrein Dobbewijk naar gewenste voorzieningen in het gebied die ontbraken, of die van een ander kwaliteitsniveau waren dan gewenst. Uit deze inventarisatie kwamen een aantal activiteiten naar voren te weten:

  • Cameratoezicht entree terrein
  • Keurmerk Veilig Ondernemen
  • Bewegwijzering en entreebord
  • Parkmanagement
  • Onderzoek naar en opzet van collectieve inkoopvoordelen

(De BIZ is uitdrukkelijk niet bedoeld voor gemeentelijke taken: de gemeente blijft zorg dragen voor het gebruike­lijke onderhoud van alle wegen en paden binnen het BIZ-gebied die eigendom zijn van de gemeente, met inbegrip van openbaar groen, riolering en straatverlichting. Hiervoor is een onderhoudstekening BIZ gebied Dobbewijk en een onderhoudsplan opgesteld). 

Na een formele draagvlakmeting eind 2016 onder de ondernemers is er een Bedrijven Investeringszone ingesteld welke wettelijk tot 1-1-2022 geldig was. In die periode hebben de ondernemers in de Dobbewijk geïnvesteerd in een veilige en schone werkomgeving.

Om deze activiteiten voort te kunnen zetten, om nieuwe initiatieven op te kunnen pakken en een goed vestigingsklimaat te waarborgen, is het voortbestaan van de BIZ Dobbewijk belangrijk. Daarom heeft er eind 2021 weer een draagvlakmeting plaatsgevonden om de BIZ weer voor 5 jaar te verlengen, en met succes!

Wie zijn BIZ-bijdrage plichtig bij de BIZ Dobbewijk?
Bijdrage plichtigen zijn ondernemers die binnen een BIZ gebied ondernemen. Het BIZ gebied is in de verordening opgenomen. Voor Dobbewijk is gekozen voor een BIZ-bijdrage voor gebruikers (en bij leegstand eigenaren).

Wat kost het?
Vanaf 2022 betaalt iedere ondernemer (gebruiker én eigenaar) binnen de BIZ Dobbewijk een WOZ-afhankelijke heffing. Deze ligt jaarlijks tussen de € 126, — en de € 1.050, –. De gemeente int de BIZ-bijdrage. Hiervoor ontvangt u jaarlijks van de gemeente een aanslag. Het geld dat de gemeente int met de heffing, keert zij als subsidie uit aan de BIZ-vereniging.

BIZ-bijdrage
De gemeente stuurt ieder jaar in het eerste kwartaal een aanslag, ongeveer gelijktijdig met de OZB-aanslag.