Lid worden van de BIZ Vereniging Dobbewijk

De vereniging behartigt de belangen van alle ondernemers op Dobbewijk die BIZ-bijdrageplichtig zijn.

Lidmaatschap

BIZ bijdrageplichtigen zijn automatisch lid van de BIZ Vereniging Dobbewijk. Zij hebben inspraak en kunnen toetreden tot bestuur en commissies; Ondernemers die niet bijdrageplichtig zijn maar wel geïnformeerd willen worden over de activiteiten van de vereniging, dan wel aanwezig willen zijn op bijeenkomsten zijn van harte welkom en kunnen zich melden bij het secretariaat. Wij kunnen u een informatief deelnemerschap bieden.

Inschrijfformulier informatief deelnemerschap

Indien u vragen of opmerkingen heeft over informatief deelnemerschap dan kunt u contact opnemen met het secretariaat per email info@ondernemersdobbewijk.nl of telefonisch 06-20478865.

Uw naam*

Uw achternaam*

Functie

E-mailadres*

Mobiel telefoonnummer*

Geslacht
ManVrouw

 
 

 

Adres

 

Ja, ik meld me aan voor het informatief deelnemerschap van de BIZ Vereniging Dobbewijk!