Doelstelling en visie

De vereniging heeft als voornaamste doel de belangen van de ondernemers te behartigen bij gemeente en overige instanties. Maar ook de leefbaarheid, bereikbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit en economische ontwikkeling in de openbare ruimte staan hoog op de agenda. Om deze doelen te bereiken heeft de vereniging een uitvoeringsovereenkomst gesloten met de gemeente en is het bedrijventerrein gecertificeerd volgens de richtlijnen van het “Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B)”.