BIZ Dobbewijk verlengd voor 5 jaar

BIZ Dobbewijk verlengd

Ook de komende jaren blijft de Bedrijven-investeringszone (BIZ) op bedrijventerrein Dobbewijk gehandhaafd. Uit een onlangs gehouden draagvlakmeting onder de ondernemers op bedrijventerrein Dobbewijk is gebleken dat de meerderheid vóór verlenging van de BIZ is. De nieuwe BIZ periode van 5 jaar is daarom ingegaan per 1 januari 2022.

De BIZ is een instrument waarmee in een afgebakend gebied een ondernemersheffing (BIZ-bijdrage) is ingevoerd. Het hiermee opgehaalde bedrag wordt ter beschikking gesteld aan de ondernemers (BIZ Vereniging Dobbewijk) die dit besteden ten gunste van de kwaliteit van de openbare ruimte en/of gezamenlijke belangen op het bedrijventerrein.

De nieuwe BIZ periode is ingegaan per 1 januari 2022. Voorzitter van de BIZ Vereniging Dobbewijk, Mark van Rooyen en wethouder De Bruijn zijn trots op het resultaat. “In de afgelopen 5 jaar hebben de ondernemers in de Dobbewijk geïnvesteerd in een veilige en schone werkomgeving. Om deze activiteiten voort te kunnen zetten, om nieuwe initiatieven op te kunnen pakken en een goed vestigingsklimaat te waarborgen, is het voortbestaan van de BIZ Dobbewijk belangrijk.