Dobbewijk KVO-B opnieuw gecertificeerd

Dobbewijk wederom gecertificeerd voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO-B)

Op bedrijventerrein Dobbewijk voeren we als sinds 2017 het Keurmerk Veilig Ondernemen. Dit is een samenwerking met ondernemers, gemeente, politie en  brandweer. Iedere drie jaar moet dit keurmerk opnieuw beoordeeld worden. Begin oktober heeft de audit plaats gevonden en is het keurmerk wederom aan ons verleend!

De komende drie jaar gaat de KVO-werkgroep zich vooral richten op (verkeers)veiligheid en communicatie aangaande de activiteiten van convenantpartners in de werkgroep.