Geen woningbouw op Bedrijventerrein Dobbewijk

Geen ruimte voor meer woningen

BIZ Vereniging Dobbewijk en de Ondernemersvereniging Voorschoten stellen dat er geen ruimte is voor meer woningen op en bij dit bedrijventerrein, dit naar aanleiding van het artikel ‘Wonen of toch nog werken met uitzicht’ in het Leidsch Dagblad van 7 augustus jl. De fysieke ruimte voor bedrijven in de Stedelijke As Leiden-Katwijk, waartoe Voorschoten en de Dobbewijk behoren, is een schaars goed en noopt tot terughoudendheid bij transformatie naar andere functies, zeggen de gemeenten in de regio in een convenant dat zij op 14 maart sloten. Zij stelden daarin tevens vast dat er behoefte is aan meer in plaats van minder bedrijventerreinen en kwamen overeen dat eventuele functieveranderingen van huidige bedrijventerreinen elders in de regio gecompenseerd moeten worden.

Kapitaalvernietiging

De afgelopen jaren is en nog steeds wordt er door ondernemers en de gemeente fors geïnvesteerd in de upgrading van de Dobbewijk. Woningbouw aan de rand daarvan zou de bedrijven sterk beperken in hun ontwikkelingsmogelijkheden. Voor een woonomgeving gelden nu eenmaal strengere regels dan bedrijventerreinen. In de Dobbewijk heeft een aantal bedrijven hier al mee te maken, omdat de wijk ook een woonstraat bevat. Omvorming van het voormalige Mexx-terrein tot een woningbouwlocatie of een gebied met een gemengde wonen en werken functie – zoals de nieuwe eigenaren suggereerden in het artikel in het Leidsch Dagblad- zou de dichtbijgelegen bedrijven direct raken. Pure vernietiging van kapitaal en werkgelegenheid als zij zich hier niet verder kunnen ontwikkelen en wellicht naar buiten Voorschoten en de regio moeten vertrekken.

Samenwerking

Beide ondernemersorganisaties willen graag met de nieuwe eigenaar van het Mexx-terrein van gedachten wisselen over de beste bestemming voor het gebied. Het huidige pand wordt thans niet volledig benut, dus er is ruimte voor meer bedrijvigheid. Dat er ook behoefte is aan meer woningen in het dorp ontkennen zij niet. Maar daarvoor zijn nog voldoende andere plaatsen aan te wijzen, zoals het MOC-terrein, Kruispuntkerklocatie, Het Arsenaal en Starrenburg III. Ze zijn ook blij met de ongevraagde en niets aan duidelijkheid te wensen over latende reactie vanuit de gemeente Voorschoten: Er speelt momenteel niks en er zijn in de toekomst zeker geen plannen om woningbouw te realiseren op de Dobbewijk.