Handhaving op vrachtwagenparkeren

Handhaving op vrachtwagenparkeren

Steeds vaker worden geparkeerde vrachtwagens gesignaleerd op openbare parkeerplaatsen op bedrijventerrein Dobbewijk. Het betreffen hier overigens ook vrachtwagens die geen verbintenis hebben met het bedrijventerrein. De gemeente heeft ervoor gekozen Dobbewijk niet aan te wijzen als parkeerlocatie voor vrachtwagens. Dit betekent dat vrachtwagens alleen op eigen terrein mogen parkeren en niet in de openbare ruimte. De gemeente zal hierop gaan handhaven.

In Voorschoten zijn drie locaties aangewezen waar “grote voertuigen” wel geparkeerd mogen worden, te weten: Burg. van de Haarplein, Van Beethovenlaan en Trompweg. Lees hierover meer op de website van de gemeente.