Verkeersveiligheid Dobbewijk

Rapport “Verkeersveiligheid Dobbewijk” overhandigd aan wethouders

In 2019 is er in opdracht van de BIZ Vereniging Dobbewijk een verkeersrapportage opgesteld voor de Dobbewijk. In dat rapport is beschreven welke mogelijkheden er zijn om het verkeersverloop en de veiligheid in de Dobbewijk te verbeteren. Ook is onderzocht op welke wijze een dreigende verslechtering van de uitstraling kan worden voorkomen. In de rapportage zijn deze genoemde verkeersaspecten beoordeeld en zijn concrete oplossingsrichtingen aangedragen. Met de rapportage is de BIZ met buurtvereniging Recht door Recht (RdR) het gesprek aangegaan. Op basis van deze opgemaakte rapportage en de uitkomsten van het overleg met RdR is er besloten om een aanvullende rapportage op te laten stellen op het verkeersrapport uit 2019. Zie hier de samenvatting.

Op woensdag 1 september 2021 hebben we samen met buurtvereniging RdR de aanvullende rapportage aangeboden aan de wethouders Erika Spil en Paul de Bruijn.

Samen met buurtvereniging RdR zal de BIZ Vereniging Dobbewijk gericht in overleg gaan met de gemeente Voorschoten om te komen tot aanpassing van de huidige verkeerssituatie aan de hand van de conclusies en adviezen uit de rapportage, om zodoende te komen tot een nieuwe toekomstbestendige verkeerssituatie op bedrijventerrein Dobbewijk.

Voor meer informatie over het rapport kunt u contact opnemen met onze parkmanager Raissa Koppenol raissa@parktrust.nl of tel: 06-57541775