BIZ Vereniging Dobbewijk

Welkom bij de BIZ Vereniging Dobbewijk

Op vrijdag 14 november 2014 is de Vereniging Ondernemers Dobbewijk (VOD) opgericht. Na de revitalisering van het bedrijventerrein was er behoefte aan een vorm van samenwerking op het bedrijventerrein. De vereniging heeft zich toen ten doel gesteld te komen tot een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) Dobbewijk. In 2017 is na een draagvlakmeting onder de ondernemers een BIZ Dobbewijk ingesteld. De VOD is vervolgens in maart 2017 overgegaan in een BIZ vereniging onder de naam BIZ Vereniging Dobbewijk.

  • Avalex naar Dobbewijk???

    De gemeente heeft het bestuur van de Vereniging Ondernemers Dobbewijk op 25 september jl. geïnformeerd over het haalbaarheidsonderzoek naar het vestigen van een “Duurzaamheidscentrum” van Avalex op Bedrijventerrein Dobbewijk. Uit dit gesprek werd duidelijk dat het onderzoek zich nog in een heel pril stadium bevindt.

  • Nippon Express in voormalig MEXX pand

    Op woensdag 27 juli heeft wethouder Inge Nieuwenhuizen kennisgemaakt met de vicepresident en managing director van de Japanse logistieke dienstverlener Nippon Express Nederland B.V.

  • Rondje Dobbewijk 24 juni 2016

    De OVV nodigt je van harte uit voor een ‘Rondje Dobbewijk’ op vrijdag 24 juni vanaf 14:30 uur. Deze bijeenkomst is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de VOD en de gemeente Voorschoten.

Algemene Ledenvergadering

Vrijdagmiddagborrel 6 november

Vrijdagmiddagborrel 6 november

Bedrijventerrein Dobbewijk, bedrijviger dan ooit!

Bedrijventerrein Dobbewijk, bedrijviger dan ooit!

Groot onderhoud Voorschoterweg

Groot onderhoud Voorschoterweg

Algemene Ledenvergadering