BIZ Vereniging Dobbewijk

Welkom bij de BIZ Vereniging Dobbewijk

Op vrijdag 14 november 2014 is de Vereniging Ondernemers Dobbewijk (VOD) opgericht. Na de revitalisering van het bedrijventerrein was er behoefte aan een vorm van samenwerking op het bedrijventerrein. De vereniging had zich toen ten doel gesteld te komen tot een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) Dobbewijk.

In 2017 is na een draagvlakmeting onder de ondernemers een BIZ Dobbewijk ingesteld voor 5 jaar. De VOD is vervolgens in maart 2017 overgegaan in een BIZ vereniging onder de naam BIZ Vereniging Dobbewijk.

Iedere 5 jaar moeten er nieuwe plannen geschreven worden en vindt er weer een nieuwe stemming plaats. Zo ook in 2021, met een positief resultaat. Per 1-1-2022 is de BIZ weer verlengd tot 31-12-2027.

  • Ontwikkelvisie Bedrijventerrein Dobbewijk, toekomstvisie in de maak

    Voor het bedrijventerrein Dobbewijk is het onderzoek gericht op een optimalisering door herinrichting, intensivering en of uitbreidingsscenario’s. Er is binnen Voorschoten, maar ook in de regio, schaarste ten aanzien van bedrijfsruimte. Om ook in de toekomst voldoende ruimte te kunnen blijven bieden aan Voorschotense ondernemers én om meer werkgelegenheid te creëren, wordt in dit onderzoek de toekomstige behoefte van de gebruikers en eigenaren van de bedrijfslocaties in kaart gebracht.

  • Dobbewijk KVO-B opnieuw gecertificeerd

    Veiligheid op bedrijventerreinen is een belangrijke factor voor een goed ondernemersklimaat.

  • OVV, COV en BIZ Dobbewijk trekken samen op voor een goed ondernemersklimaat!

    In de Leidse regio (inclusief Katwijk) bestaat een groot tekort aan bedrijventerreinen. Dat is wat ons betreft zorgelijk, omdat er in onze regio een grote nadruk ligt op nieuwbouw van woningen, zonder tegelijkertijd extra werkplekken te creëren.

Nieuws archief

Bijeenkomst: Rol van bedrijventerreinen in de energietransitie

Bijeenkomst: Rol van bedrijventerreinen in de energietransitie

BBQ Borrel 14 oktober 2022

BBQ Borrel 14 oktober 2022

BIZ Dobbewijk verlengd voor 5 jaar

BIZ Dobbewijk verlengd voor 5 jaar

Verkeersveiligheid Dobbewijk

Verkeersveiligheid Dobbewijk

BBQ Borrel 17 september 2021

BBQ Borrel 17 september 2021